luni, 30 mai 2011

MANDORLA ÎN CREAŢIE

 
       VESICA PISCIS
ÎNTRE
SUS ŞI JOS

Fragment din "Dihotomia Genului" , 
Edit. Junimea, Iasi, 2012
by Celestine Mihaela


  
   În geometria sacră mai poartă numele şi de "Ochiul lui Dumnezeu" sau mai bine zis din acesta - Mandorla se formează prin intersectarea a două cercuri intr-un spaţiu tridimensional.
 De altfel ea apare prin suprapunerea a  2 triunghiuri, 2 tetraedre,  formând practic o Stea Tetrahedronică, care nu e alta decât reprezentarea tridiminesională a Stelei lui David.
Aceasta migdală cosmică arată ca un ou, iar prin suprapunerea acestor tetraede se formează un câmp energetic comun, care poate transporta conştiinţa cuiva în dimensiuni înalte.
Acest proces are loc printr-un vehicol luminos numit MERKABAH (adică acel câmp de lumină care încercuieşte trupul şi spiritul, rotindu-se prin metoda "cerc  în cerc", invers acelor de ceasornic, câmp de lumină ce poate ajuta spiritul şi trupul să călătoreasca interdimensional).


 

Mer -  Lumină
Ka - Spirit
Bah - Trup
 

THE EYE OF GOD
THE CORE OF THE UNIVERSE

Mandorla este punctul de intersecţie a 2 cercuri perfecte, prin analogie, întâlnirea a două lumi. 
E ca şi cum din întreg universul decupezi MIEZUL. 
E acea parte a divinităţii ascunsă în om.
Este o poartă ovală care formează infinitul prin uniunea a 2 mandorle. 
Acel portal dintre lumea noastră şi astral.
Separarea conştiinţei divine de om, poate fi materializat ca un fel de grilaj cosmic în componenţa căruia găsim infinite mandorle.
Mandorla poate fi esenţa tare din Floarea Vieţii, acel vehicol luminos tradus de egipteni ca fiind MERKABAH.
Acelaşi indiciu ni-l dă Da Vinci în "Omul Vitruvian", cunoştinţele sale la acea vreme erau mai mult decât revelate, Da Vinci fiind un adevărat vizionar al vremilor.

Să nu uităm că trimiterea lui Da Vinci la armonia spirit-materie în Om, nu numai că îşi are corespondenţa în Merkabah, dar aminteşte totodată de Hunab Ku-mayaşilor, altfel zis, Zeul Soare, despre care am scris deja în "Lumea de Jos".
Hunab Ku sau fluturele Galactic, poate fi un portal către alte galaxii, reprezentat fiind de un fluture uriaş în al cărui componenţă găsim şi Omul Vitruvian, care nu poate fi altceva decât metamorfozarea cocon-nimfă-fluture-om.
Dacă pomeneam în posturile precedente de asemănarea izbitoare ale unor desene gigant în Nazca(Peru), cu cele din Lanuri, să ne reamintim aşadar şi de prezenţa acestui desen Vitruvian în lanurile de grâu din Olanda, care a apărut în 2009 aproape de localitatea Goes. 
Poate fi şi un motiv de inspiraţie pentru ceea ce s-a vrut a fi "Omul Molie" deşi multe aspecte profetice devin subiecte incendiare, atât timp cât nu le ştim cu-adevărat orientarea.


Plecând de la o Mandorlă, ajungem să găsim acest miez ca fiind intrarea unei chei importante pe harta universului infinit. O stăpâneau cei dinaintea noastră, o găseau în orice structură prolifică atomică şi nu numai, iar azi pare-se o folosim pentru cele mai joase scopuri.
Nu e singurul simbol care a fost pervertit.
Dacă vă amintiţi în "Sinergie în Moebius" vorbeam despre semnul infinit care pleacă de la o bandă Moebius, dar îşi găseşte corespondentul în toate simbolurile oculte de azi şi de ieri.
Mandorla însă este acel "Ou" salvator al lumii noastre, acel miez oval, orificiu către N  dimensiuni. 
O aură ovală care deschide orice miez întru fiinţare.
 Dacă privim o picătură de apă la microscop, ea are o structură geometrică sacră, asemuită cu spaţiul Calabi Yau din Teoria Corzilor, aşadar Mandorla este acel punct de referinţă care se mulează moebiusian în toată matricea universului.

 
 

 Toate simbolurile universale la nivel micro şi macro nu au rămas intacte, deşi s-a plecat de la o lege universală unică având un Master Plan bine intenţionat, pare-se că în urma eşuării acestuia, semiotica schimbă sensul mesajelor divine, matricea divină fiind pervertită şi ea... aşadar:
 
  CE E SUS NU MAI E CE E JOS

Simbolurile oculte nu mai au rol benefic, ci de manipulare, astfel că adevărul despre ele este trecut cu neruşinare prin faţa ochilor noştri, fără nici măcar să conştientizăm că ceea ce ni se arată este ceea ce TREBUIE SĂ NI SE ARATE şi nicidecum realitatea.
Religia devine o forţă în stat, se aliază cu forţele conducerii, şi dacă veghea politic din umbră - în zilele noastre nu mai e un secret că a luat totalmente frâurile.
Nu ne mai batem pentru o bucată de pământ între state, acum ne batem pe graniţele cu Dumnezeu, astfel că am ajuns la un război politico-religios.Aceste simboluri care au în componenţa lor Mandorla, Moebius, Calabi Yau, Triskele, Trefoil, etc - nu sunt decât simboluri perverse şi versate, de-o manieră opulentă şi abuzivă chiar.
Toată lumea cred că a văzut piramida de pe dolarul american, care este reprezentaţia clară în geometria sacră a unui triunghi văzut 3 D, în jurul lui fiind scris mare şi lizibil:


"NOVUS ORDO SECLORUM" 
 "NOUA ORDINE MONDIALĂ"


Vârful piramidei după cum vedeţi e "Ochiul Observator" sau "Ochiul Atotvăzător", deşi la origine el reprezenta ochiul divin. 
De la ce s-a vrut a fi iniţial şi la ce s-a ajuns a fi în sistemul masonic - e cale lungă. 
Toate aceste simboluri le găsim pe orice instrument de manipulare, fapt care m-a determinat să le caut peste tot, să le adun pe cele mai importante dintre ele, pentru a vedea cu toţii că  miezul suprem de la care se pleacă, nu e altul decât Mandorla sau Vesica Piscis.
La începutul postului am arătat cum se formează o Mandorlă, plecând de la 2 cercuri care se intersectează în aşa manieră, încât centrul fiecăruia dintre ele se suprapune pe celălalt.
Denumirea latină dată este "Vezica Peştelui" (The Bladder of the Fish), despre care v-am mai vorbit în "Kadmon sub Semnul Ichtus", care nu e altul decât simbolul creştin al Peştelui, Eră în care Iisus şi-a făcut simţită prezenţa.


Peştele este un simbol important în biblie:
Iisus hrăneşte 5000 de oameni cu pâine şi 2 peşti,  se împrieteneşte cu 2 pescari, iar când acesta e întrebat  de către discipolii lui când va fi următorul Paşte, Iisus răspunde:
“Iată, când veţi intra în oraş, veti intâlni cu un bărbat care va căra un ulcior cu apă.
Urmaţi-l în CASA în care va intra. ->  vezi sursa
Aşadar Biblia este una dintre cele mai mari revelaţii astrologice, pentru că iată ni se spune cu certitudine că acel Bărbat cu Ulcior, nu e altul decât Vărsătorul - Cel ce cară Apa, astfel că ne apropiem cu paşi repezi spre ceea ce Iisus numea atunci - Era Vărsătorului.
De ce am vrut să amintesc asta, pentru că Mandorla e mai mult decât prezentă şi-n acest semn.
Vezica Peştelui are chiar forma ei, ba mai mult a unui peşte, după cum o arată imaginea de mai jos.

NAŞTEREA PRIN POARTA MANDORLEI
Femeia a fost desenată cosmic în maniera unui creator care a văzut Universul Ciorchine, sau mai bine zis:
- EGG UNIVERSE - Universul Ou/Migdală.
Aşa cum geneza autentifică arta creatorului prin însăşi materializarea ei, creaţia devine:

  • FEMEIA MIGDALĂ
  • FEMEIA MANDORLĂ
  • FEMEIA CIORCHINE
  • FEMEIA VIOARĂ
  • FEMEIA OU
  


Cu toţii ştim că - OUL - este Începutul creaţiei şi punctul de sosire.
Forma lui ovală nu e alta decât Mandorla, din care embrionul ia naştere şi prin a cărei poartă trece.
Universul poate fi această Mandorla infinită spre N galaxii, în plan cosmic dar şi uman.
Ovulul fecundat - zigotul - caută poarta, sau mai bine zis caută Mandorla, pentru că se deschide în forma ovală a unei migdale, cu ieşire spre lume.
Femeia este o Mandorlă arhitecturală perfectă, iar portalul desenat ei face trecerea dintr-o realitate amniotică spre o realitate incertă, interpretabilă şi repetitivă. 
Este acel orificiu care poate metamorfoza trecerea de la Om la animal şi invers, în procesul mitic de reconstrucţie a lumii. Totul ia forma Mandorlei, totul converge ei, chiar dacă pe alocuri devine o voroavă a lumii inegale, prezentându-ne un creator care ne râde în faţă sardonic, când suntem anesteziaţi cu uitare.
Dincolo de arhitectura universală prin care sămânţa divină îmbracă diferite forme şi realităţi asumate, m-am gândit să trasez o mediană între cele palpabile şi vizibile nouă, poate doar aşa vom găsi un punct de referinţă pertinent spre ceea ce fiinţarea noastră tinde a fi.

MANDORLA 
ÎN 
ALTE SIMBOLURI OCULTE     

Să ne amintim de Triskele, de Svastică, de Trefoil, de Calabi Yau, de Nodul Valknut, de toate simbolurile mayashe, egiptene, ameri-indiene, asiatice, celtice; simboluri care pleacă din Moebius şi se intersectează precum în Mandorlă prin cele 2 cercuri perfect suprapuse.
Trimiterea la Miez e mai mult decât vizibilă. 
Universul îşi are miezul Mandorlei în Conştiinţa divină, conştiinţă spre care tind toate formele de energie şi materie, din orice realitate existentă.
Fie că vorbim la nivel macro sau micro, Mandorla se găsesşte peste tot.
Universul conceput ca un ou se dezvoltă  în forma lui mandorlică prin adevărata geneză. La fel se întâmplă şi-n realitatea noastră tridimensională, care prin reflexia ei  cosmogonică  a ajuns a fi chinuită până la cotele absurdului, astfel încât ADN-ului nostru uman a fost deformat şi retuşat arhitectural şi odată cu el, mediul în care avea să se dezvolte şi să evolueze, deloc propice.MANDORLA
ÎN STILUL BAROC
RECONSTRUCŢIA MATRICEI

Să ne gândim de ce în cele mai importante capitale există Arcul de Triumf, ca o mandorlă începută dar care îşi are rădăcinile bine înfipte în pământ. Biserici, uşi, vitralii, intrări, ieşiri - toate sub cupola Mandorlei. 
Aceste conexe duc la proiecţii arhitecturale bine stabilite, pentru că în partea oculară a lumii fizice, desenul s-a vrut a fi tot unul mandorlic.
Ochiul este CEL CE VEDE - lumea şi creaţia lui, dar oare este ochiul, cel care dă formă, culoare, existenţă realităţii?
Întreb asta pentru că însuşi forma lui migdalată şi ovală duce la creaţia lumii în formă de Mandorlă.


Ne este totul Oval?
Oare cercul, acel halou care a pus limită între lumea vizibilă şi cea invizibilă nouă, se deschide spre o nouă geneză, o nouă Mandorlă  a întregii cosmogonii?
Miezul pământului este o Mandorlă care însămânţează de sute şi mii de ani sfera noastră, îi dă şansa universală de refacere, curăţire, reordonare, echilibru.
Mărul muşcat devine un miez răsturant spre DEVENIRE, iar şarpele are capul în forma unei Mandorle care ispiteşte Înaltul tocmai pentru a-l coborî.


Să nu uităm că orice poartă are forma şi haloul ei, asemuită Mandorlei, ceea ce nu face decât să creeze o punte între ceea ce intră şi ceea ce iese
Asfel că orice realitate dată are miezul ei, de la care începe creaţia.
În cazul realităţii noastre, energia ia formă prin arderea materiei, consum ce ajută să ne înălţăm. 
Şi pentru că toate începuturile ştiute nouă, duc tot la Egypt, mi-am amintit de o altă prezenţă importantă a Mandorlei în Simbolul Vieţii.DE LA MANDORLĂ LA ANKH
Dacă egiptenii au găsit simboluri lăsate poate de dinainte de atlanţi, pare-se că tot ei le-au înţeles mai bine. 
Pământul deţine confortabil dovezi şi mărturii cum că a fost populat de civilizaţii net superioare omului, şi ne-au lăsat destule semne să le găsim urma, ştiinţele lor evoluate, felul de a interconecta la nivelul de-atunci.
Din păcate, noi cei de azi, suntem mult mai preocupaţi de cum să ne autodistrugem, dacă tot nu mai există dinozauri să ne-ajute.
Realitatea ce-o trăim azi, spune totul! Suntem o specie care nici măcar bipedă nu mai ştie să fie, ne tărâm precum şarpele îndrăgostit veşnic de mirosul ţărânei. O specie parcă născută din verdele pervers al unei creaturi iudeice, care nu îndrăzneşte să se ridice mai sus de pământ, decât atunci când vrea să-şi  devoreze prada.
Dansăm lejer când ni se cântă, pentru că am învăţat să iubim cu urechile.
Sunetul preschimbat dintr-un "LA" autentic care te înalţă, ajunge să devină un sunet grav, pe o gamă în declin, un sunet de bariton fără cusur - disperat după salvarea iluzorie.


MANDORLA VĂZUTĂ ÎN LANURI
Suntem mereu anunţaţi din diferite dimensiuni, dar niciodată nu ne-a preocupat asta. 
Am avut semne peste tot şi încă ni se mai dau, probabil că cei de la NASA au găsit şi materia cenuşie compatibilă lor, însă cei mai dezinformaţi cu putinţă rămânem tot noi, cei de jos - din realitatea asta schinjuită şi clasic regizată.
Mă-ntreb de când nu v-aţi mai pus întrebări?
De când nu vă mai simţiţi ai voştri, dacă tot dansăm acelaşi dans, de ceva sute de mii de ani.
Semnele care ni se arată şi pe lângă care trecem la fel de nepăsători, sunt probabil cărţile noastre de vizită, care merg pe principiul:
- ZERO FEEDBACK -


DE LA MUDRĂ LA MANDORLĂ
Imaginile vorbesc de la sine, este de prisos să scriu despre ceva care cu siguranţă a fost analizat şi evaluat de alţii, cu mult înaintea mea. 
Sunt doar teorii care pleacă de la acest orificiu mandorlic, extrapolând totul până aproape de dimensiunile invizibile nouă. 
Şi daca începutul e o Mandorlă, un Moebius, precum o Mudră a unei întregi arhitecturi helicoide a universului materializat, atunci rămâne ca noi, aceşti fractali, din marea oglindă care reflectă SUSUL şi JOSUL invers realităţii noastre, să ne reamintim CREAŢIA ovalului din Ochiul Divin.
Mă gândesc că dincolo de aceste analogii, sinteze, simetrii, sinergii, ideologii, germenele existenţialului nostru abia dacă distinge realitatea în care fiinţa dă să-ncolţească, darămite să întoarcă oglinda creaţiei spre Sine!
Mult a fost... infinit (ne) mai e!joi, 26 mai 2011

PRINŢUL DE LA MEZANIN


Azi m-a căutat viaţa,
Dar eu nu eram de găsit.
Spune-mi la ce etaj să urc
Să mă vindec de dor?
Poate la mezanin lumina
Nu se citeşte în ochii 
Deschişi dinăuntru' prinţilor.
Să mă ridic pe vârfuri?
Nu ştiu a privi în scris,
De la dreapta la stânga
Numele celui ce a uitat 
Să coboare.
  

RADICAL DIN VIAŢĂ
Am învăţat să citesc în scrisul oamenilor.
De la dreapta la stânga,
Zeii au aşezat bucuriile oamenilor 
În ordinea celor numiţi.
Sunetelor înalte le-am văzut aripile,
Celor joase le citesc în scris, numele.

Atunci când ţi se taie suflarea...


duminică, 22 mai 2011

ADEVĂRUL E INVERSUL REALITĂŢII DATE


DACĂ CE E SUS E ŞI JOS
ATUNCI 
N-AM MAI FI CU SUSUL ÎN JOS


Dacă până acum eram îndobitociţi să ne rugăm mai mult templelor şi icoanelor, decât pentru credinţa noastră interioară, acum rămân cu-adevărat siderată să văd cum Media în orice format activează ea, a ajuns să descopere "Nirvana" prin toate minunile spirituale inventate, ba mai mult le-a găsit şi denumirea de  MAEŞTRI SPIRITUALI. 
E plin internetul, televiziunea, presa, de astfel de "Iniţiaţi" care sunt participativi direct  la marea  SCHIMBARE a lumii.


 COD DE BARE 
PE ADEVĂRUL PERVERTIT

 Şi dacă pe vremea lui Caragiale era în vogă politica, o modă a claselor sociale înalte, un snobism de proporţie... iată că azi, la modă e Ocultismul, Masoneria, Ezoterismul, Maeştrii Luminii, Prezicători, Preoţii cu  har, Yoghini, şi mai ştiu eu ce apariţii extraterestre, reptiliene, sau vrăjitoare, cu tona de aur pe degete.


 Toate aceste comicării sunt în vogă, ba mai mult au creat valuri uriaşe, adevărate Tsunami printre oameni. Dacă iniţial au început cu derularea unor documentare gen Zeitgeist, The Secret şi alte elucubraţii, prin care se făcea publică faţeta inversă manipulării, prin media şi vandabilitatea acestor informaţii, s-a ajuns la o altfel de manipulare, numită şi "Adevărul Invers".NE-AU STRIVIT ALTFEL

Prin adevărul invers, acest reverso al medaliei de până acum, cei ce conduc lumea au reuşit să schimbe optica bieţilor oameni, ba mai mult, să-i facă să creadă în puteri oculte care le vor da accesul la informaţii demult ştiute. 
Mi-aduc aminte  o replică a lui Iisus "Vor veni mulţi care se vor da drept mine".
Iată că au început să apară ciupercuţele, e plină Media de ei. 
Şi sunt din ce în ce mai mulţi şi cu toţii pledează pentru Iubire. 
Pentru MAREA SCHIMBARE a ordinii lumii, pentru lumină.
Dacă acu' ceva ani în urmă era un virus OSHO care spăla sute de creiere, ca să nu mai zic de renumita maestră Sahaja yoga, care a pus în lotus sute de mii de oameni, disperaţi după luminiţe salvatoare şi desprinderi de la sol, toate au făcut supliciul unei mari  SCHIMBĂRI - de la condiţionare la libertate condiţionată.
Ţi se dau aripi într-un sistem nou creat:
  CEL EZOTERIC.


CE-A FĂCUT 
EZOTERISMUL CU ASTA?


Vă spun eu, ce: S-AU ÎMBOGĂŢIT!
Mănăstirile colcăie de maşini scumpe.
Copiii zac pe străzi în ţările slab dezvoltate, dar cresc temple şi biserici prin oraşe, în care se investesc sume uriaşe de bani, în loc să se facă azile pentru bătrâni şi copii.
Yoghinii au prozeliţi care plătesc bani grei pentru meditaţii şi alte porcării oculte.
Preoţii au ajuns să se folosească de evanghelii pentru a citi viitorul, că să nu mai zic câţi bani îţi iau când te naşti şi după ce mori.


Maeştrii Spirituali au făcut bani grei deschizând tot felul de cabinete fantomă, profitând de slăbiciunile oamenilor disperaţi.
Vrăjitoarele mai nou, au şi ele cabinete de magie - apar prin presă, sunt mediatizate şi merg cot la cot cu restul, sus amintit.


 ADEVĂRATA CREDINŢĂ 
NU ARE PROZELIŢI

Nici un Osho, nici un Buddha cu învăţăturile lui, nici o zeitate inventată în zilele noastre, n-a schimbat nimic în lumea asta, de sute si mii de ani. Şi pentru că lumea a obosit să înghită aceleaşi baliverne de atâtea secole, băieţii s-au deşteptat şi iată!
A apărut un alt mod de a ne face atenţi la ei -  EZOTERISMUL
Mă uit şocată cum lumea nu mai are nici o soluţie, nici biserica nu îi mai ajută, nici statul, nici sistemul, nici Dumnezeul cu care s-au tot obişnuit - aşa că VOILA!
Au apărut maeştri de LUMINĂ care o să vă pună aripioare, vă învaţă să levitaţi, să vă curăţaţi chakrele, să-l prindeţi pe Dumnezeu de picior, cum s-ar zice.
HILAR!
Atât de comic să vezi cum omenirea asta, niciodată n-a fost în stare să iubească, să ajute pe cineva necondiţionat, să dăruiască, dar deodata - Ei devin peste noapte - EZOTERICI


 
UNDE NE SUNT COPIII?

Vă spun eu unde:  Au uitat să fie copii.
Au uitat că există siguranţă, familie, frumos, jucării, basme, soare pe cer.
Acum ei au  INTERNET, JOCURI subliminale, DESENE ANIMATE cu substrat sexual, haine de firmă şi telefoane mobile de ultimă modă.
Avem copii moderni, robotizaţi, debusolaţi, dar plini de spiritualitate :)VĂ MAI SPUNE CINEVA
VREO POVESTE?

Sau părinţii voştri sunt prea preocupaţi de criză, unii dintre ei - şi de spiritualizare.
Vă mai înveleşte cineva?
Se mai joacă cu voi?
Sau acum există COMPUTER LAND?
Ce-i învăţaţi pe copii voştri?
Despre spiritualizare şi decorporalizare, despre marea ordine, despre cât de grea e viaţa?I-AŢI ÎNVĂŢAT 
SĂ FACĂ ÎNGERI ÎN ZĂPADĂ?

În loc să vă preocupe ezoterismul şi falsa spiritualizare, SCHIMBAŢI LUMEA prin copiii voştri, dacă voi n-aţi reuşit să faceţi nimic bun.
Ajutaţi-i pe ei să vadă lumea altfel, să înveţe ce-i dăruirea, implicarea, desăvârşirea, umanitatea.
Nu dacă mergeţi la biserică, la yoghini, la vrăjitori, prezicători, sau preoţi cu aşa-zisul Har, o să vă mântuiţi.DUMNEZEU NU NE-A DAT VIZIUNI,
CI COPII.
PRIN EI AVEM O NOUĂ ŞANSĂ
"LĂSAŢI COPII SĂ VINĂ LA MINE"


De ce nu-i lăsaţi?
De ce le frângeţi zborul într-o lume care nu e pregătită să iubească. 
Cum îndrăzniţi să vorbiţi de iubire şi spiritualizare când în fiecare zi treceţi pe lângă un copil pe stradă şi nici măcar nu-l vedeţi cum vă cere ajutor.
Cum îndrăzniţi să vorbiţi despre SCHIMBARE când prima schimbare trebuie să o faceţi cu voi înşivă!
Cum îndrănitţi să vorbiţi de regresie, decorporalizări, metamorfozări, transmigrări, când nici măcar nu ştiţi să fiţi Om!
Cum îndrăzniţi să vă gândiţi la îngeri, aripi, zbor, evoluţie, nivele, dimensiuni, extratereştri, etc - când nici măcar bipezi nu ştiţi să fiţi?DOR DE COPILĂRIE
DOR DE OM
Da!
Pământul se curăţă şi face asta ciclic de milioane de ani.
Da!
Vom trece în nivele dimensionale înalte, e firescul speciei - după atâtea arderi.
Dar, oameni buni - nu vom trece dacă ne apucăm de ezoterism, de magie, de ocultism, de falsa preoţie, de mai ştiu eu ce minuni inventate.
Manipulare există de când lumea, ăsta a fost rolul mediei şi televiziunii.
Politica şi religia au fost şi vor mai fi capetele prime ale manipulării, se ştie şi asta.
Dar nu prin anarhie, nu prin ezoterism şi nu prin false credinţe vom ajunge la iluminare.
Nu prin meditaţii accelerăm ceea ce e în noi înşine.


PĂMÂNTUL NU E O MARIONETĂ


Există un timp pentru fiecare dintre noi:
  • un timp pentru TREZIRE
  • un timp pentru ACCEPTARE
  • un timp pentru CURĂŢIRE
  • un timp pentru ILUMINARE
Nu forţaţi acest timp cu artificii care apar ca după ploaie prin diverşi MAEŞTRI spirituali. 
Aceşti MAEŞTRI care folosesc diferite metode de manipulare spirituală, ar trebui să fie întrebaţi dacă au copii, dacă nu se tem pentru ceea ce se va întoarce la ei, dacă sunt atât de evoluaţi spiritual -  DE CE NU AJUTĂ COPIII care trăiesc în sărăcie? AVEM RĂDĂCINILE 
ÎNFIPTE ÎN PĂMÂNT
SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ FIM PĂMÂNT

Dacă tot dau Caesarului ce-i al Caesarului - să doneze măcar un sfert din banii cu care au făcut imperii şi averi, pentru cei săraci.
Iisus nu lua bani pentru botez, Iisus hrănea sute de oameni şi nu lua bani de la sărmanii care primeau harul iubirii de la el.
Iisus nu ridica temple şi nu avea prozeliţi, ba din contră a distrus vandalismele şi comerţul din faţa templului divin - dacă însă vă uitaţi la bisericile noastre, sunt adevărate târguri, nu mai ştiu ce să mai scoată la vânzare şi sa pună etichete de  SFINŢIT pe marfa lor.
Dar n-am văzut un Popă care să strângă 1 leu din acei bani pentru copiii orfani sau bolnavi ai lumii.
Iisus n-a stat in Lotus, în nu mai ştiu eu ce peşteri cu anii, nu s-a înfometat şi nici nu a făcut BUGHI-BUGHI, levitaţii ca să arate el lumii, ce forţos e.
A acceptat să fie crucificat, nu cred că a zburat cu crucea pe câmpii, cum fac azi marii maeştri ai decorporalizărilor şi nici n-a ghicit viitorul ca popii prin biserică, azi.
A hrănit pe cei săraci, a curăţat pe cei murdari, a iertat pe cei "orbi'.
Dar n-am auzit să facă cursuri de Shambhala Reiki sau alte yoghinărisme şi nici să îndemne Omul, pentru care s-a dăruit total, să acceadă la nu ştiu ce tehnici de evoluţie spirituală.IUBIREA E  ÎN OM ŞI NATURĂ
PĂMÂNTUL,
E O ALTĂ FORMĂ A IUBIRII 

Iisus a vorbit despre simplitatea iubirii, despre puritatea celor care se nasc şi pe care-i îndobitocim cu dogme şi manipulări de sistem.
Măcar pentru cei ce se nasc în lume asta crudă, măcar pentru copiii care mai pot schimba ceva în om, renunţaţi la orice sursă mediatizată de spiritualizare şi învăţaţi să fiţi  OAMENI, întâi.
Perpetuaţi-vă şi trăiţi Omul aşa cum vi s-a dat, aveţi timp şi pentru extrasenzorial, după ce veţi fi ars ce aveţi de ars în om.
Marea SCHIMBARE vine odată cu acceptarea omului din noi. Nu avem voie să sărim paşi, nu avem voie să accelerăm nimic, avem o cale de urmat, noi ne-am ales-o!
Evoluţia spirituală include însăşi naşterea în formatul ăsta, există un traseu şi nişte paşi de urmat.
NU VA FI NICI UN SFÂRŞIT AL LUMII!
Încetaţi să mai manipulaţi omenirea cu toate inepţiile.
Omul nu este pregătit să-şi pună aripi încă, abia dacă învaţă să meargă. OMUL COSMIC S-A NĂSCUT 
SĂ FIE OM

Nu avem verticalitatea necesară să sărim paşii.
Trebuie să învăţăm lucrurile simple, să ne bucurăm de ce ne dăruieşte pământul cu minunile lui.
Învăţaţi să dăruiţi, să vă ajutaţi între voi, să înţelegeţi odată pentru totdeauna că:
SALVAREA NOASTRĂ NU SE SE BAZEAZĂ PE TROC!
Nu SCHIMBUL  ne ajută să interconectăm.
Lăsaţi scamatoriile şi magia sau alte forme oculte şi ezoterice de manipulare în masă.
Învăţaţi să preţuiţi natura, cerul şi pământul, şi creaţi universuri frumoase copiilor voştri!
Ei vor fi SCHIMBAREA.
Iubiţi-vă şi acceptaţi-vă între voi indiferent cum sunteţi, pentru că ura şi judecata vă dezbină şi vă îngenunchează întru suferinţă.
Faceţi toate astea şi veţi trăi adevărata minune:
ACEEA DE A FI OM!