miercuri, 16 februarie 2011

THE CHALICE ANGEL - ÎNGERUL DE CUPĂ

               
    Fragment from 
"The World Below"

From  heaven by name I was told:
Earthling, into my world you came,
You have seen my lands,
    You begged for my heaven's mercy    
And I have given them to you!    
 For I sent Gabriel to bring you my word
Daylight comes so I shall speak to Man!

***
         
   I gave you the word and you turned it into words
            I gave you the memory and you turned it into oblivion
I gave you the day and you chose the night
 I gave you the steps and you chose the flight
I gave you the birth and you chose the death
I gave you the grace and you chose the wrath
 I gave you the earth and chose the heaven
I gave you the love and you chose the lust
I gave you the Man and you chose the Gods
            I gave you the known and you chose the unknown
I gave you the peace and you made the war
I gave you the freedom and you chose the prison
I gave you to yourselves and you clung to the others
  I gave you the truth, yet the lie you devour!

***
 At  mortals' bed I give the drink  
   With bitter taste of fate
  From Beelzebub the lie I sink
 For those that perish as a bait
The Holy Grail in Lotus I must place
And for the moon in chains to bring the faith
To give the pain a chant of glow
For truth, into the world  I take  the  woe.


 THE PROPHECY 
OF 
THE WORLD BELOW 

- The Sifting -

Behold your herd my shepherd,
   With your shield from the blizzard,
 The thunder and the rain, defend it... 
Choose the last herd and gather it
On the conspiracy hill 
of your counted dormant sheep!

***
 At number 22 you will stop, 
within 3 realms you'll gather your herd 
and the chosen hill, 
embracing time you will run still 
and from every each herd 
you will feel the awakening of your world.

***
            At dawn the clock will strike 3 times 
and until the rooster sings
you will feel us shackling your sleep.

 ***
            If  love from your herd you seek, 
you'll be looked upon with their eye's madness, 
you will renounce your worldly gift 
and feel the deaf lie of your kin 
with every day of your remembrance.

 ***
            You will not feel day or night,
you won't be able to taste your homely land, 
you will reap roads and waters 
and if you get tired, 
resting place among them you won't find. 

 ***
            Give us path to the conscience
and we will erase you from this world. 

 ***
            Having them on your side, 
you will be counted, understood...
 the love of their world you will come to know.

 ***
            We shall empower your hands and your eyes, 
we shall distance you from the earth, 
 so you can make the rain disappear, 
then your wounds will close, 
the herd will worship you!

 ***
   Choose their path and we shall unction
with sweetness your forehead 
and the 3rd eye into belief.

 *** 
Kneel to us and we shall welcome you
 with the oblivion of pain and richness of the sky.

_____________________________________________________

 Fragment 
din
"Lumea de Jos"

***
... mi s-a vorbit din ceruri
şi pe nume am fost strigat.
Mi s-a zis:
Omule, ai călătorit în lumea mea,
Ai văzut pământurile mele,
Ai cerut îndurarea cerului meu  
Şi ţi-am dat!
Pe Gabriel l-am trimis să-ţi aducă cuvântul meu
Şi prin tine  va  vorbi Omului!

***
V-am dat cuvântul şi l-aţi transformat în cuvinte
V-am dat amintirea şi aţi transformat-o în uitare
V-am dat ziua şi aţi ales noaptea
V-am dat paşii şi aţi ales zborul
V-am dat naşterea şi aţi ales moartea
V-am dat iertarea şi aţi ales răzbunarea
V-am dat pământul şi aţi ales cerul
V-am dat iubirea şi aţi ales dragostea
 V-am dat omul şi aţi ales  zeii
            V-am dat cunoaşterea şi aţi ales ce nu cunoaşteţi
            V-am dat pacea şi aţi ales războiul
            V-am dat libertatea şi aţi ales temniţa
            V-am dat vouă şi aţi ales să fiţi ai altora
            V-am dat adevărul şi aţi ales minciuna

***
La pat de vii să-mi dai sa beau
Amarul gust al sorţii,
Din Belzeebub minciuna iau
Să o îngrop cu morţii.
Să prind în Lotus - Graalul sfânt
Să-l pun pe fruntea lunii,
Să dau durerii un descânt,
Şi adevărul lumii!


PROFEŢIA
LUMII  DE JOS

 - Selecţia -  

Păzeşte turma, ciobane,
de  ploaie, de  viscol şi  tunet,
Alege turma din urmă,
Pe dealul uneltirii numără-ţi oile adormite...

***
La numărul 22 ai să te opreşti,
din 3 tărâmuri ai să culegi turma şi dealul ales, 
cu timpul în braţe ai să alergi pe loc 
şi din fiecare turmă ai să simţi trezirea lumii tale.

 ***
            La orele zorilor, ceasul va bate de 3 ori 
şi până la cântatul cocoşului
ai să ne simţi cum îţi încătuşăm somnul.

 ***
            De ai să cauţi iubirea din turmă, 
cu nebunia ochilor lor vei fi privită, 
te vei lepăda de darul lumesc
şi vei simţi minciuna surdă a semenilor...
cu fiecare zi a amintirii tale.

 ***
            N-ai să ştii ce e ziua şi noaptea, 
n-ai să poţi gusta din casa pământului tău,
ai să alegi drumuri şi ape, 
iar de vei obosi...
loc de odihnă n-ai să găseşti printre ei.

 ***
Dă-ne calea spre conştiinţă
şi te vom şterge dintre lumi. 

 ***
            Cu ei alături vei fi numărată, înţeleasă...
şi
iubirea lumii lor vei cunoaşte.

 ***
             Îţi vom da puterea în mâini şi în ochi, 
te vom depărta de pământ,
vei face ploaia să dispară, 
rănile să se închidă, turma să ţi se închine!

 ***  
Alege calea lor 
şi te vom mirui cu dulceaţă pe frunte, ochi...
şi întru credinţă.

 ***
 Îngenunchează nouă 
şi te vom primi cu uitarea suferinţei 
şi bogăţia cerului.

4 comentarii:

 1. şi am păşit cu curaj în copacul acela umed şi am coborât în peşteră, mai apoi mi-am lăsat aripile să se înmoaie în învolburarea albastră de dedesubt.
  şi când am atins iarba proaspătă şi cerul peruzea, florile unduindu-se în ritmul bătăilor inimii, am văzut pasărea aceea phoneix-păun, pe coadă ochi de sarfim, aripi de foc, ochii de jad...
  a urcat cu mine, înapoi, pe pajistea uscată, printre petele de zăpadă, erau paşi lângă mine, număr par, iar pasărea fără glas am aşezat-o în inimă, să vibreze la fiecare pas al ei, odată cu pachamama.
  uite cum strălu-bate, în transparenţa viselor ei-mele-tale-noastre e adevărul.

  RăspundețiȘtergere
 2. Stea Celestă,copil drag,
  ce pot să mai adaug eu cuvintelor tale pline de înţelepciune?..dumnezeu ne-a dat cuvântul,dar oare poţi exprima printr-un singur cuvânt frumosul ce-l întâlneşti la cineva ca tine?...pup fata frumoasă cu mare mare drag!:)...

  RăspundețiȘtergere
 3. Hello,

  Chalice!, I felt like the Angel himself is talking, should I fear!!
  Too strong to read as I felt

  I'm so carious about the book cover, a tree, woman, something like a wall and more details that I can't read?!!

  Can you explain please?

  All of my best wishes,,

  Mostafa

  RăspundețiȘtergere
 4. Mostafa@
  Welcome!
  The tree of like is converting into Lilith, and hold the reality in a fancy world, btw these fake walls.
  The cover is a total symbol, takes a while to put it down all. But whenever you feel like talking about it, you know where to find me.

  Greet Eypt from me.

  RăspundețiȘtergere