sâmbătă, 5 noiembrie 2011

NIHIL SINE ANIMAIa mai, suflete... 
Ia si te misca printre muritori,
 Fara sa ai loc printre ei.
Caci tu esti de Sus,
Nu ai rost pe pamantul Lor!


Celestine
 Abhura-Mazda e calea spre adevar
Si pasii celui din jumatate de cer
Coborat tie,
Ca un marit Zarathustra!

Aripa violet, aripa de inger
Inger de speranta,
Celor peste orbi.
Venit-ai azi
Sa-mi inchini fruntea.
 Ochii plecati spre tine, Zoroastru
Fiu de Spitama.
Gurile rele n-au inghitit apa
Si nici n-au botezat omul,
Intru inchinaciune.
Din al 3-lea cor
Principatele deasupra muritorilor
Au devenit un Elpis,
Crescand bucuria
Celui ce merge ridicat.

Nisroc vegheaza padurea,
Celor fara de ochi.
Caci la tine a venit Astarael 
Sa lumineze...
Cand ai dansat dansul,
Celui semuit tie.

 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Pater hēmōn, ho en tois ouranois
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· hagiasthētō to onoma sou;
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· elthetō hē basileia sou;
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, genethetō to thelēma sou,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· hōs en ouranōi, kai epi tēs gēs;
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· ton arton hēmōn ton epiousion dos hēmin sēmeron;
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, kai aphes hēmin ta opheilēmata hēmōn,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· hōs kai hēmeis aphiemen tois opheiletais hēmōn;
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, kai mē eisenenkēis hēmas eis peirasmon,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. alla rhusai hēmas apo tou ponērou.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·] [Hoti sou estin hē basileia, kai hē dúnamis, kai hē doxa eis tous aiōnas;]
ἀμήν. amēn.

Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra
Panem nostrum 
qvotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in temptationem;
sed libera nos a malo.
Amen.Cand ti se taie suflarea... Multumesc Amael

Un comentariu: