vineri, 22 octombrie 2010

KADMON SUB SEMNUL ICHTUS


  Fragment din "Şah lui Dumnezeu", Edit. Junimea, Iaşi, 2010,  [Celestine]

  
 • "Desine fata deum  flecti sperare precando!"
 •  "Stop hoping you will change the will of God by praying!"  
 • "Nu mai spera ca plânsu-ţi va schimba voia zeilor"
 (Vergiliu, Eneida, versetul 6)

"Theou Yios Soter - poate fi asociat cu mitul biblic în care Iisus implineşte minunea parabolei "pâinea şi peştele", sau cu ospăţul celor 7 discipoli  după rezurecţie, pe ţărmul mării Galileei.
În greacă simbolul peştelui poate fi extrapolat în diverse forme, aşa cum în discursul lui, împăratul Constantin avea să numească  Theou Yios Soter - "Ad coetum Sanctorum", ceea ce numim noi - Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul."

I= Iisus
CH= Hristos
TH= Theos-Dumnezeul
U= Fiul 
S= Salvatorul

"Mai târziu, credincioşii lui Iisus şi-au luat numele de "micii peşti", prin asociere cu botezul, de ce nu, a naşterii celui uns în apă.
Să nu uităm că mesagerul a venit înainte de Era Peştilor, care începe după dispariţia lumii antice; Era zodiacală a Peştilor a început cu aproximaţie în 282 e.n., Eră care aduce o mutaţie astrologică de proporţie şi simbolizează sfârşitul unui mare ciclu cosmic, de cca. 25.920 ani, care va debuta cu Era Vărsătorului, undeva în 2442."
"Creştinismul rămâne o religie a Erei Peştilor, dând simbolului conotaţii puternice, precum sacrificiul suprem, spiritualitate şi altruism, ca o adevărată corespondenţă cu iubirea şi credinţa - cel puţin aşa s-a vrut a fi - lucru care devine o rampă de lansare spre evoluţie, prin înţelegerea iubirii desăvârşite, care ne va ajuta ca specie să intrăm în Era Vărsătorului, mai independenţi, conectaţi la o lumină interioară, asumându-ne propriul destin."
Pregătirea speciei noastre sub semnul autentic al peştilor nu face decăt să ne proiecteze într-un cadru premeditat al comunicării prin unde, frecvenţă şi rezonanţă - care nu e altceva decât capacitatea iubirii din noi înşine.
Să ne gândim în afara contextului simbolic: ce s-a întâmplat cu omenirea după 1997?
Oamenii dorm din ce în ce mai puţin, preocupările lor sunt mai mult de natură spirituală, întrebările şi căutările lor parcurg acelaşi făgaş invizibil, încep să iasă la lumină din ce în ce mai mulţi maeştri spirituali, chiar dacă nu toţi îşi asumă corect titulatura, însă cu toţii direcţionează aceleaşi căutări.
Aşadar, 1997 devine practic începutul perioadei de tranziţie între Era Peştilor şi cea a Vărsătorului, fapt pentru care se simte o mai mare conexiune între oameni, o comunicare interioară mai intensă, o recunoaştere a semenilor la nivel de meta-limbaj, perioadă care manifestă  o puternică dezvoltare a spiritualităţii la scară planetară.
Avem accesul la informaţii net superioare; armonizarea cosmogenetică prin frecvenţă; trecerea invizibilului în vizibil; lumea e construită holografic pe nivele de realitate; recunoaştem partea apartenentă întregului; partea care generează întregul; întoarcerea omului la Conştiinţă.

MUTATIS  MUTANDIS
Dacă simbolul peştelui ne anunţă schimbarea şi ne pregăteşte pentru cunoaşterea autentică, ştiinţa va progresa şi ea, ne vom rupe de orice dogmă, prozeliţii nu vor mai exista, încep să mijească valorile interioare şi odată cu ele avem acces la lumina noastră interioară, vom fi conştienţi de alegerile noastre dinainte de naştere, ni le vom asuma, nu ne vom mai simţi constrânşi de sistem, iar calea eficientă de comunicare şi interconectare se va face prin intermediul undelor şi vibraţiilor energetice.
Dacă acum ne găsim sub cupola sacrificiului suprem şi a selecţiei în masă la nivel meta-informaţional, în Era care urmează nu vom  mai fi spectatori în faţa cunoaşterii şi libertăţii, ci vom avea frâurile celor două, important e să ne folosim înţelept de ele.
Tot zbuciumul lumii noastre de acum, nedirecţia, oboseala, saturaţia, golul interacţiunilor lumeşti şi dincolo de om, lipsa conştientizării sinelui, egoismul uman, vor abdica toate în faţa unor transformări uriaşe, piramida maslowiană iese din circuitul priorităţilor, asistând astfel la o restabilire a echilibrului economic al lumii, nu vom mai fi conduşi de sistemul individual pe ideea profitului în faţa bunăstării.
Sună utopic poate, atât de ideal o să spuneţi... dar dacă ne gândim obiectiv, pământul nici la ora actuală nu duce lipsă de resurse, însă ceea ce face să apară inegalitatea între mase, este structura sistemului organizaţional al unei societăţi conduse la nivel de interese, pe scenă înaltă.
Nu mai e nevoie să dăm la o parte cortina masoneriei, se ştie că această lume nu este tocmai o lume întru iubirea de om şi oameni,  astfel că oricât de tare am agita apele, suntem o specie complăcută la moment.
Optimismul meu are fundamente anecdotice în contextul dat, dar dacă pornesc de la premisa că omul nu este întâmplător în universul ăsta, pot miza pe capacitatea speciei noastre de a găsi propriul drum spre conştiinţa sinelui, fără a avea nevoie de un model inefabil şi autoritar deasupra.
Suntem o specie care şi-a asumat din start ciobanul şi turma, nu cred că o schimbare se va întâmpla prin revoltă sau/şi oponenţă, mai ales  că istoria şi-a spus cuvântul de  N ori, în privinţa asta şi până la ora actuală, nici o revoltă, război, sacrificiu sau calamitate, nu a adus vreo schimbare în noi înşine.


ΙΧΘΥΣ

Iată de ce simbolul peştelui  poate fi o "hrană spirituală" suplinită de către "Salvatorul Sfinţilor", fiind de cele mai multe ori asociat cu o ancoră, iar mai târziu peştele vine ca reprezentaţie a delfinului, un bun prieten al omului, o fiinţă empatică.
Acest laitmotiv des întâlnit în biblie, rezonează puternic şi deloc întâmplător cu matricea universului şi evenimentele care au loc sub accest "pattern".
Dacă ar fi să vorbim despre influenţele semnului asupra  asemănărilor  dobândite, vom trăi un impact frontal. 
 ICHTYUS - SEMNUL INFINIT 
"Ţinând cont de învăţăturile Kabbalahei, există 4 lumi. 
Aceste lumi aparţin lumii primordiale formând universul. 
Esenţa divină cunoaşte 3 nivele de manifestare: 
YACHID - ECHAD - KADMON, toate trei se găsesc în procesul creaţiei divine: TZIMTZUM.
Vorbim aici de procesul comprimării energiei până la stadiul de substanţă - OMUL PRIMORDIAL - ADAM KADMON.
Conform teoriei Corzilor, Dumnezeu este o undă, în componenţa căreia găsim alte unde armonice, astfel că orice creaţie divină este o sinergie, iar unda fundamentală armonică divină, e reprezentaţia sacră a Tatălui, Fiului şi a Sfântului Duh."
 La nivelul informaţiei divine, lumea materială ar trebui să îndeplinească aceleaşi legi, pentru că ceea ce se presupune a exista sus, există şi jos. 
Sistemul realităţii materiale însă, nu coincide cu reprezentaţia dată de meta-structura matricei divine. 
Reprezentaţiile socio-sistemice, fie ele de natură ştiinţifică, religioasă, sau spirituală, ar trebui să se armonizeze conform creaţiei undelor divine. 
Această armonie nu există, deşi omul este CHIP pentru cosmos şi preia din legile lui. Putem să facem o trimitere simplă la univers ca şi creaţie exteriorizată, iar această autoscopie divină să ducă practic la un efect creator nou:


CREAŢIA ÎN OGLINDĂ      
O  analogie la creaţia în oglindă poate fi o expresia autoscopică a divinităţii care nu poate să se exteriorizeze fără a se privi din afară, iată de ce creaţia divină este o reflexie a ceea ce numim autentic.
Poziţia divină în faţa creaţiei este creatorul însuşi, iar masterplan-ul devine practic libertatea creaţiei în mâinile creatorului.
Aparent "The Mirror Effect" poate duce la un paradox:
Senzaţia unui liber arbitru dirijat din spatele scenei, deşi creatorul însuşi îşi vrea  creaţia liberă, cu capacitatea de alegere. Asta a făcut să apară oglinda pe nivele. 
Întâi ascensiunea în creaţie apoi căderea în omul primordial:
 

Simbolul Omului Primordial-Adam Kadmon este una din marile creaţii divine în oglindă, dar dacă privim reflexia creaţiei în Om, aşa cum ne arată şi o parte din Vede,- Upanişadele, descrie omul frust, ca fiind complex de informaţii cosmice din care e formată lumea.
Anatomia cosmosului este practic exteriorizarea lui în substanţă şi materie,  însă chintesenţa divină rămâne intactă. 
  
MACRO-ANTHROPOSUniversul este oglindirea macro în micro, o performanţă inedită a creatorului de a-şi manifesta lumea creaţiei în creaţia lumii. La nivel de macrogeneză am putea să fotografiem în spaţiu un Dumnezeu care s-a vrut ieşit în afară.
Efectul autoscopic nu îl întâlnim numai sus, el apare în creaţia care creează la randu-i.
Omul are potenţa egală de a crea sub aceleaşi legi ca şi creatorul însuşi. Termenul de autoscopie apare în afara conotaţiei lui proprii (ca fiind un  patologism la origine),aici vorbim de fapt, ca un act de  exteriorizare prin creaţie.
~ După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu~
De aici deducem similaritatea, proiecţia, reflexia, efectul de oglindă, vibraţia în formă, macro în micro, cosmos în refacere, memorie informaţională în câmp, urcarea în coborâre, Dumnezeul creat din creaţie.

 EIN SOF

 Ebraică pt: fără sfârşit, esenţa de nepătruns, inaccesibilă, în teologia iudaică a Cabalei.
Este cea mai pură şi distinsă formă a divinităţii, scheletul primordial al cosmosului pe care se sprijină lumile.
Dacă am compara aceste terminologii sacre cu o simplă picătură de apă şi am încerca să trecem picătura de apă prin toate stările ei de agregare, am înţelege că asistăm la un proces de desacralizare a formei, proces care ne stă la îndemână, odată ce suntem parte principală din matrice.
Se pare că omul a ales să se rupă de divinitate, să-şi autocreeze starea de agregare, însă a omis ceva în libertatea decadenţei lui:
Indiferent de forma luată a picăturii aflate în metamorfoză - tot apa rămâne în consistenţa ei.
Chiar dacă alegem să ne dezicem de creator prin libertatea de a ne asuma faptele şi reconstrucţia, nu vom putea niciodată să ne dezicem de chintesenţa divină.
Aşa ceva este imposibil - cosmosul ar deveni din creator o simplă creaţie întâmplătoare, iar noi doar firicele de praf apărute din neant.
Kadmon este practic un simbol al manoperei divine, o trecere în firescul lumii ca şi proiecţie similară a evidentului.
Suntem particulă divină care rezonează odată cu începutul şi sfârşitul ei, tocmai asta îî dă voie la un început şi un sfârşit continuu, repetitiv, fără oprire.
Dacă Kadmonul este o continuitate in Era Peştelui, atunci transformările începutului până în prezent sunt mai mult decât vizibile. Evoluţia noastră din Adam Kadmon este însăşi cheia regeneratoare a creatorului care-şi reconstruieşte manopera eşuată.
Adam a fost perfect, volens-nolens, Adam va tinde mereu spre perfecţiune, iată de ce specia noastră este oglinda cosmosului, lumea noastră asijderea, toate sunt îngemănate în formatul unei oglinzi prin care Dumnzeu a avut grijă să se privească cu iubire când şi-a dat formă.
Dacă în constituţia lui, iubirea este unda regeneratoare a nucleului, atunci citoplasma e firesc să se găsească în continuă transformare.
Peştele va trece în Vărsător, aşadar Kadmon intră pe un alt nivel de realitate, de astă dată cu o treaptă mai sus, fapt pentru care, creatorul se va apropia şi mai mult de oglindă.
Particulele se adună, cioburile se refac, încet-încet, reîntregim creaţia.
La baza procesului de refacere cosmică stă unda fundamentală a iubirii, a cărei frecvenţă ordonează cosmosul pe toate nivelele de realitate.
Ochiul anatomic uman este de fapt începutul creaţiei, găsim noţiunea despre el şi-n emanaţia primordială şi fără de capăt -  Ein Sof, când creatorul îşi priveşte creaţia, luând formă în întreg cosmosul. Iată de ce orice parte anatomică umană este de fapt o reinformare a cosmosului în reconstrucţie, aşadar Kadmon este începutul dispersării şi reîntregirii creaţiei. 
Dacă Peştele este constituentul salvării prin apă, cu apă, din apă - atunci Arca, Moise, sunt doar structuri ale unei repetiţii în matrice, pentru ca totul  converge dintr-un punct spre întreg, pentru a deveni iarăşi punct.
Şi dacă în circuitul ăsta sinuos totul se reduce la o simplă ÎNTOARCERE LA PUNCT, atunci Kadmonul devine din creaţia eşuată, puterea noastră de a ne autocrea la loc.

ÎNTOARCEREA LA PUNCT 
=> Creaţia sinelui înseamnă reconstituirea creaţiei sacre, aşadar Iubirea desemnează oglinda creatorului, îi dă nume. 
Cel ce nu iubeşte – Nu are nume!NB. -  Informaţiile de mai sus aflate între ghilimele sunt traduceri si parafrazari din diverse web site-uri ce trateaza subiecte ontologice, unele dintre ele cuprinzând date astrologice revelate.

16 comentarii:

 1. "Suntem particulă divină care rezonează odată cu începutul şi sfârşitul ei.."
  "specia noastră este oglinda cosmosului... toate sunt îngemănate în formatul unei oglinzi prin care Dumnezeu a avut grijă să se privească cu iubire când şi-a dat formă"
  "Creaţia sinelui înseamnă reconstituirea creaţiei sacre, aşadar Iubirea desemnează oglinda creatorului, îi dă nume. Cel ce nu iubeşte – Nu are nume!"
  ce sa mai zic?exceptional!si m-ai ajutat si sa ma luminez asupra unor aspecte!

  RăspundețiȘtergere
 2. Ce e mai placut? sa iubesti sau sa simti iubirea?

  RăspundețiȘtergere
 3. Sorin Di Rokko@,
  In primul rand multam pentru vizita si te mai astept :)

  Nu poti simti iubirea daca nu iubesti!
  Nu o recunosti in tine insuti - nu o recunosti nici in afara ta!

  Namaste

  RăspundețiȘtergere
 4. Nu, nu e utopic ceea ce ai scris. De fapt, cred că posibil şi probabil să fie aşa.
  Interesant şi complex punctul tău de vedere.
  :)
  Referitor la iubire, am aceeaşi părere ca şi tine, Celestine.
  Iubirea e o stare a fiinţei, altfel vorbim de dragoste (împărtăşită sau nu). Iar dragostea e un sentiment dependent de natura relaţiilor umane.
  Iubirea se petrece într-un alt registru de intensitate şi de cuprindere. Ea transcede iluzoriul, vremelnicia şi incapacităţile humei în care ne adăpostim. Fără ea, nimic nu mai are valoare, fiindcă iubirea ne oferă resursele de a simţi încântarea apropierii de celălalt, dar şi a contemplării unui răsărit de soare. Fără iubire, nu există dragoste, frumos, inspiraţie sau bucurie.

  Namaste

  RăspundețiȘtergere
 5. Blue Freedom@,

  "fara iubire nu exista dragoste"!
  Si cu asta ai zis tot!

  Ma bucur ca ai inteles aspectul asta, iar citatul de mai sus o sa-mi permit sa-l folosesc in multele mele trimiteri la iubire.
  Atat de simplu si frumos asamblat.

  Frumoasa fiinta esti tu.
  Te aduc in suflet,
  Namaste.

  RăspundețiȘtergere
 6. Mulţumesc. Ceea ce scrii m-a ajutat să formulez această idee.
  Probabil că toţi simţim asta, dar nu toţi reuşim să conştientizăm.

  Iar tu eşti un sâmbure de frumuseţe şi lumină, fată dragă!

  Te-mbrăţişez,
  :)

  RăspundețiȘtergere
 7. Este minunat tot ce scrii:)...dar daca din procesul de creatie s-ar fi "omis" iubirea?
  Nu pot sa-mi imaginez o lume dura,uracioasa si plina de resentimente:|
  Si as vrea sa te rog daca ai timp sa arunci o privire pe blogul meu:) (http://foxxyciocoholica.blogspot.com/)

  RăspundețiȘtergere
 8. Foxxy.d@,
  In iubire se gasesc si sentimentele de mai sus(ura, duritatea, etc) pentru ca ele exista in om, iar omul e iubire si le detine pe toate - bune, rele.
  Faptul ca noi alegem sa armonizam ceea ce simtim, traim, experimentam - este parte din misiunea pe care o avem fiecare pe acest pamant.
  Nu are cum sa nu existe iubire, noi ne-am frant din iubire si ne reintoarcem la ea.
  Daca n-ar fi existat iubirea, noi nu am fi existat.
  Ceea ce omul intampina insa, aceste sentimente contradictorii, nu este decat o asumare a tot ce reprezinta el, de la inceputuri pana la reintoarcerea lui la inceputuri, in punctul de unde candva el s-a rupt.
  Drumul parcurs este reamintirea despre sine, despre tot ceea ce candva a fost, dar a uitat.

  Am sa te citesc cu drag.
  Namaste

  RăspundețiȘtergere
 9. de fapt esenţa lumii e iubirea în jurul căreia se roteşte restul levogir, dextrogin şi în iubire totală.


  the fish is mute. because the fish knows everithing. coute closed

  RăspundețiȘtergere
 10. Iti multumesc foarte mult!>:D<
  M-a bucurat enorm de mult ceea ce mi-ai scris!
  Cum as putea sa-ti multumesc?
  Esti un inger intruchipat in om,reversi peste tot bucurie,lumina,intelegere...
  Esti o faptura absolut mirifica scumpa mea!
  Te imbratisez cu drag.

  RăspundețiȘtergere
 11. @Foxxy.d,

  Fii bine si bucura-te de tot ce esti... trebuie doar sa manifesti iubirea din tine si oamenii frumosi or sa-ti apara.
  Ai mai multa incredere in tine si vei gasi calea.

  Namaste

  RăspundețiȘtergere
 12. @flipi,
  Subscriu.

  Mut pestele, zici?:)
  Mi-e dor de tine omule, lasa mutenia si stai prin zona... ca nu de mutenie avem noi nevoie in lumea asta.
  Te astept cu drag oricand.
  Ps: Iona n-a iesit din burta cunoasterii prin tacerea pestelui, Iona s-a vrut afara - asa ca te astept sa spinteci abdomenul tacerilor, pt ca mi lipseste cuvantul tau.

  Ganduri curate!

  RăspundețiȘtergere
 13. cu plăcere, din păcate ecuaţia pe care trebuie să o descifrez e un pic mai complicată decât mă aşteptam...
  şi oricum noi peştii prin definiţie suntem saturnieni, ca marea din imediata proximitate, în care normal că ne scăldăm solzii obosiţi.
  Iona zici, să fim atât de frumoşi şi vom reuşi. să fim adevăraţi şi vom izbândi.
  speranţă e, călimara e plină oricum mereu, doar amintirea a ceea ce nu suntem încă bântuie. sperăm cu toţii că nu pentru mult timp.
  PS: arizona dreaming.

  RăspundețiȘtergere
 14. ceva întotdeauna rămâne nerostit, din grabă sau nematerializat încă.
  e clar, metafora apei e sublimă şi curge prin mine la fel cum se aşează moleculele de apă una pe lângă alta, căci ce imagine mai frumoasă am putea zugrăvi? dar cum extrapolezi? cum faci să fi picătura, să simţi mişcarea aceea frumoasă din jurul tău, cum faci să simţi când atingi masa aceea infinită de apă, să îmbrăţişezi eternul...retorica.
  cât despre transformări, din era peştilor în cea a vărsătorului, cerd că mai există o lectură "particulară" dacă îmi este permis în care se pensulează foarte frumos tabloul realităţii: cronicile akaşe ale lui steiner.
  probabil că în fierberea moleculară din jur, mi-a scăpat un oftat şi atunci par ciudat în mulţimea de puncte luminoase, aliniate, aşteptând în loc să acţioneze.
  oricum e ca şi când ai încerca să interpretezi un cântec necunoscut şi pe măsură ce îl cânţi ţi-l aduci aminte, acel moment îl aştept şi eu, pentru că îmi dau seama din ce în ce mai tare ce îmi lipseşte pentru a îi ajuta pe ceilalţi: să îi învăţăm să fie.(să fim)

  RăspundețiȘtergere
 15. excelent articolul si atent selectionat; cuvintele prisosesc- e prea perfect- precum Cubul lui Nichita

  RăspundețiȘtergere
 16. guru bog@
  Bine te-am gasit,
  sa-ti fie scrierile plenare si sa te simti acasa aici.

  Namaste

  RăspundețiȘtergere